Etiketler

, , , ,

Nazlı Ilıcak17 Aralık yolsuzluk dosyasını “DARBE” gibi takdim etme gayretleri, bu dava ile ilgilenen polis, hâkim ya da savcıları hedef almaktan geçiyor. Bu yüzden, düne kadar saygın kişiler olarak gördüğümüz insanları bile kendi amaçları uğruna kullanıyorlar.

17 Aralık yolsuzluk dosyasının en önemli isimlerinden biri Savcı Celal Kara. Hiçbir demokratik ülkede görülmeyeceği şekilde, Turan Çolakkadı’nın yerine İstanbul’a Başsavcı tayin edilen Hadi Salihoğlu tarafından, Kara, yolsuzluk dosyasından koparıldı. HSYK, yeni seçilen üyeleriyle göreve başladıktan sonra da, açığa alındı.

Tabii televizyonlarda Celal Kara’ya yönelik salvo atışları sürüyor. Hakkındaki iddiaları toparladım. Kendisiyle konuştum; açıklamaları yazıyorum:

*İDDİA 1: Kezban Hatemi, Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, 18 Aralık 2013’te görevden alındıktan sonra yerine atanan Hakan Sıralı’nın polis fezlekesini, savcılığa, imzalamadan gönderdiğini, dolayısıyla sizin usulsüz işlem yaptığınızı ileri sürdü. Hatta o fezlekeye “Hayalet fezleke” demek suretiyle, kamuoyunun dikkatini çeken bir de slogan kullanılıyor.

CEVAP: Bu konuda Celal Kara’nın açıklaması şöyle: “1) Ben savcı olarak polis fezlekesine bağlı değilim. Fezleke olmasa da, çalışmamı tamamlar, iddianameyi yazarım. 2) Zaten, benim denetimim altında Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve arkadaşlarının hazırladığı o fezlekenin dijital hali bende vardı. 3) Ben, sadece, 17 Aralık ve sonrasında operasyonda ele geçirilen deliller ve şüpheli ifadelerine ihtiyaç duyduğum için, Saygılı’nın yerine gelen Sıralı’dan fezlekeyi, bu ek bilgilerle tamamlayıp, imzalamasa da göndermesini istedim. Fezleke üzerinden tartışıyorlar. Fakat benim asıl derdim, neredeyse gözaltı süresi dolacak olan şüphelilerin, bir an önce savcılığa gelmesiydi. Konu, fezleke değil; operasyon sırasında elde edilen deliller, polisteki ifadeler ve şüphelilerin savcılık tarafından gözaltı süresi dolmadan sorgulanmasına imkân verilmesiydi.”

*İDDİA 2: Dosya UYAP’a kayıtlı değil.

CEVAP: “UYAP’a rutin olarak başlangıçtaki suç girilir. Türk Ceza Kanunu’nun 220/1’inci maddesinden, ‘örgüt lideri’ diye bir kişiden başlarsınız. Ara kayıt olmaz; halen de yok. Ara aşamalardaki şüpheliler ve suçlar UYAP’a kaydedilmez. Yani, teknik takip sırasında ulaşılan her şüphelinin UYAP’ta kaydı yoktur. Her şeyden önce, suçun netleşmesi beklenir. Bütün delillerin toplanmasını takiben, ancak eylemin hukuki vasfınıbelirleyebilirsiniz. Ayrıca, UYAP’taki dosyaya sınırlı sayıda kişi şifreyle ulaşabilmektedir ama uygulamada, bu şifreler, dosya yükü yüzünden, işin aksamadan yürümesi için, kâtiplere de veriliyor. Kâtipler de aralarında bazen bu şifreleri paylaşıyorlar. Şüpheli, bu durumda, bir menfaat ilişkisi kurup, hakkında teknik takip ve soruşturma var mı, bunu öğrenmek isteyebilir ve gizli tahkikat açığa çıkar. Kaldı ki bu dosya hakkında, İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 14.9.2012’de verdiği kısıtlılık kararı var. Ayrıca, Barış Güler’in ismi, Ağustos 2013’te, -uygulamada mecburiyet olmamasına rağmen- UYAP’a girildi. HSYK Kanunu’nun 17/4’üncü maddesine göre, Kurul müfettişleri, denetimlerde, yargı yetkisine ve yargısal takdire giren konulara karışamazlar. UYAP’a ne zaman, hangi ismin gireceği savcının takdirindedir.”

*İDDİA 3: 17 Aralık soruşturmasından Başsavcı Turan Çolakkadı haberdar edilmedi.

CEVAP: “İstanbul Adliyesi’nde on binlerce soruşturma var. Çolakkadı hepsinden haberdar mıydı? Bu konuda yasal bir zorunluluk mevcut değil. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250’inci maddesine, sonra da Terörle Mücadele Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre yürütülen çok sayıda soruşturmanın hangisinden haberdardı Çolakkadı? Zaten benim birinci sicil amirim de Zekeriya Öz’dü ve onun bilgisi vardı. Başsavcı Çolakkadı’ya sormak gerekir: DHKP-C avukatlarının tutuklanacağından son güne kadar haberi oldu mu? Unutmayalım ki Başsavcılar, Adalet Bakanı’yla, Emniyet Müdürleri ise İçişleri Bakanı’yla sürekli temasta. Dosya açığa çıkabilir kaygısı hâkim olduğu için, onlara haber verilmemesi tercih edilmiştir. Polisler de, adli kolluk sıfatıyla takip ettikleri soruşturmanın bilgisini, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a son gün sundular.”

*İDDİA 4: Aralarında kan bağı, hısımlık, eş durumu olanların konuşmaları dinlenemez kuralı çiğnendi; baba ve oğul arasındaki görüşmeler kaydedildi.

CEVAP: “İki taraf birlikte suç işliyorsa, her zaman dinleme yapılır. Yargıtay’ın bu istikamette kararları var. Meselâ, aile boyu uyuşturucu ticareti içinde olanlara rastlıyoruz. Dinlemediğimiz takdirde suçu nasıl ortaya çıkaracağız?”

*İDDİA 5: Bakanlar dokunulmazlıkları olmasına rağmen dinlendiler. CEVAP: “Hiçbir bakan hakkında dinleme ya da teknik takip kararı alınmadı. Ama meselâ Barış Güler, babasıyla konuşunca, ister istemez Muammer Güler’in sözleri de kayda geçiyor. Konuşmanın tek tarafını verip, muhatabını vermezsek, o konuşmadan bir anlam çıkar mı? Delillerin bütünlüğünü muhafaza açısından görüşmeyi yapan 2 kişinin de sözlerini kaydetmek, koruma altına almak zorundayız. Bakan değil, milletvekili olsalar, Meclis’ten dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyip, sonra da o kişileri soruşturma dosyamıza katardık. Bir taraf milletvekili ya da bakan diye teknik takipten vazgeçilemez. Onların soruşturma prosedürü ayrı, o kadar. Bakanlar özel soruşturmaya tâbi.”

*İDDİA 6: Deliller yasaya aykırı elde edildi. Zira bakana ulaşıldığında, hemen, onunla ilgili iddialar tefrik edilip, TBMM’ye gönderilmeliydi.

CEVAP: “Bizim hedefimizde bakan yok ki. Biz, Rıza Sarraf liderliğindeki bir suç örgütünü takip ediyoruz. Bakanla ilişkisi ortaya çıkıyor. Bizim yapmamız gereken, soruşturmanın bitiminde, bakanlarla ilgili ele geçen tesadüfi delilleri bir fezleke yazıp TBMM’ye göndermek. Bunu yaptık. Soruşturmayı yarıda kesip, bakanlara ilişkin bilgileri TBMM’ye verseydik, gizlilik ihlâl edilir, soruşturma tamamlanamazdı ve tabii deliller de toplanamazdı. Hâkimlerin ve savcıların soruşturulması da izne tâbi. Ama soruşturmanın tamamlanması bekleniyor. Ancak ondan sonra, hâkim ve savcının ismi geçmişse, HSYK’ya yazıp, izin isteniyor. Dosya tekemmül etmeden, soruşturma tamamlanmadan, kimseye bilgi verilmiyor. Uygulama hep böyle. Kaldı ki, bakanla konuşmaların haricinde, rüşvet ilişkisini ortaya koyan bir yığın tape var. Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’la ya da Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’le yaptığı rüşvet konuşmaları… Niçin onların gereği yapılmıyor da takipsizlik kararı veriliyor?”

*İDDİA 7: Çok fazla ve basit suçlarla ilgili yoğun dinleme kararı alındığından söz etti takipsizlik kararını veren Savcı Ekrem Aydıner.

CEVAP: “Dinleme kararları tek bir hâkimden değil, onlarca farklı hâkimden alındı. İstanbul’daki 32 Sulh Ceza Mahkemesi’nin en az bir kararı mevcut. Bir mahkemenin verdiği birden fazla karar da var. Savcı, hâkimin takdir hakkına nasıl müdahale edebilir?”

*İDDİA 8: Madem suçun işlendiği tespit edildi. Neden suçüstü yapılmadı? Paralara, delillere el koyup, rüşvet engellenmedi?

CEVAP: “Ben bir örgütlü suçu takip ediyorum. Bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasına gayret ediyorum. Cinayet gibi, telâfisi mümkün olmayan bir zarar doğmadıkça, müdahale edilmez. Tek bir kişiye bağlı suç değil ki! Öyle olsaydı, ‘Neden rüşveti engellemediniz?’ derdiniz. Ama örgütlü suçlarda, her türlü yasa dışı ilişkinin tespit edilmesi için delil toplamaya devam etmelisiniz.”

Nazlı Ilıcak / BUGÜN / 25 Ocak 2015

Reklamlar