Etiketler

, ,

Fırçacı BB(Bugün 29 Nisan 2014. Aşağıda okuduklarınız; artık yaşanan hakikâtlerden çok öte, temenni ve iyi dileklerden ibaret… Bizler de öyle sanıyor, büyük bir heyecan ve umutla destek veriyorduk… Üzülerek ifade edeyim ki, umutlarımızı bir başka bahara daha erteledik!  Danışmanlarının ideâli gözönüne alarak yazdıkları güzel bir konuşma metni olmuş ama, artık hayatın yaşanan gerçekliğiyle en ufak bir uyumu yok yazılanların. Muhtevadaki her paragraf ayrı ele alınmaya ve teker teker analiz edilmeye değer olduğu için arşive alıyorum.
DT)

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları…

Tarihe başka bir açıdan bakmamız lazım. Tarih güçlüler tarafından yazılıyor. Kendi tarihimiz bakımından biz bu talihsizliği maalesef çok acı şekilde yaşadık. 100 yıl uzun bir zaman dilimi. Köprünün altından çok sular aktı. Devletler gizli arşivlerine belli süreler koyarlar 50-100 yıl içinde bunlar açılır.

Bizim de artık soğukkanlılıkla bunları ele alma gerçekleri olduğu  gibi öğrenme vaktimizin geldiğini düşünüyorum. Bizim 100 yıl önceki tüm bu olayları korkularımızdan arınarak ele almamız gerektiğini düşünüyorum.

Osmanlı Karlofça ile ilk kez toprak kaybetti. 1923’e kadar 224 yıl boyunca devletimiz, milletimiz, ecdadımız sürekli cepheden cepheye koştular.

Nadir zaferlerin yanında büyük yenilgiler yaşandı. Büyük trajediler, göçler, katliamlar yaşandı. Anadolunun her evinden fertler cepheler gitti geri dönmedi.

Bu süreç millet hafızasında yer edindi ve bir takım korkular oluşturdu. Bu korkular hem Osmanlının hem Türkiye’nin bir takım elitleri tarafından son derece elverişli bir istismar aracına dönüştürüldü. Milletin korkuları millet üzerinde bir tehdit ve şekillendirme aracı olarak kullanıldı. Son 200 yıldır bu topraklarda bölünme ve irtica toplumu terbiye etmek için kullanılan, neticesi de alınan iki önemli korku oldu. Bazı tarihi hadiselerin 100. yıllarına yaklaşırken bu korkuların tehdit aracı olarak kullanılmasını artık masaya yatırmak korkuların üzerine cesaretle gitmek zorundayız.

Bugüne gelen, belirsizliğini koruyan ve sürekli istismar edilen her hadisenin, artık tüm boyutlarıyla açığa çıkması en büyük arzumuzdur. ittihad Terakki fırkası, 31 Mart vakası, isyanlar, 1915 olayları sağlıklı şekilde konuşulmamış ve siyasi istismar aracı haline gelmiş her meseleyi açık yüreklilikle konuşalım diye defaatle ifade ettik. Bu meseleleri siyasetin konusu ve malzemesi olmaktan çıkaralım. Bilim adamlarına bu işi havale edelim. 

TARİHLE YÜZLEŞMELİYİZ…

Tarihle yüzleşme sadece milletimizin yapacağı bir şey değildir. Sadece bizim yapmamız yetmez. 100 yıl öncesinin korkularını-acılarını trajedilierini sürekli diri tutan, büyüten; toplumlarını şekillendirmek için kullanan her millet ve devlet de, artık bu yüzleşmeyi yapmaları gerekir yapsınlar diyorum.

Korkularla yaşayan hiçbir millet devlet reform yapamaz. 77 milyonun her bir ferdinin kendisini bu milletin asil ferdi olarak görmesini gönülden arzu ediyoruz demiştik. 12 yıldır milletimize ve devletimize bu özgüveni kazandırmanın mücadelesini veriyoruz.

Geçen hafta İmam hatip lisesi mezunları ile Kutlu Doğum münasebetiyle bir merasimde bir araya geldik. Orada binlerce gence bunu anlattım. Bu ülkenin bir vatandaşı etnik kökeni mezhebi dini inancı değerlerinden dolayı eğer ayrımcılığa uğruyorsa orada zulüm var demektir. Biz on yıllardır devam eden bu zulmü sona erdirmenin mücadelesini veriyoruz.

AK Parti olarak 12 yıldır kararlı olarak zulmün ve korkuların üzerine gidiyoruz. Türk müsün? Korkmacaksın. Kürt müsün; Arap, Çerkez, Laz mı? Korkmayacaksın. Sünni misin-Alevi misin? Artık korkmayacaksın… Namaz kıldığın için, oruç tuttuğun için, çocuğunu Kuran kursuna gönderdiğin için başörtüsü taktığın için artık çekinmeyeceksin başını önüne eğmeyeceksin; artık korkmayacaksın. Annenden öğrendiğin dili konuştuğun için artık korkmayacaksın. Yaşam tarzından dolayı korkmayacaksın, çekinmeyeceksin…

Dün Alman cumhurbaşkanı gelmiş benimle konuştuktan sonra ODTÜ’ye gidiyor, benimle ters şeyler konuşuyor. Kendisine yalan yanlış neler öğretildiyse onu ifade ediyor. Bunu bizimle paylaştığın gibi ODTÜ’de yansıtsana! ODTü’de ona ev sahipliği yapanların gerçekleri ona söylememeleri üzüntü verici. Bu ülkede bunları söylememeleri üzücü.  Almanya’da Alisiz Alevilik diye bir şey var. Ateist bir zihniyetin, alevilik kisvesi altında bir yapısı var. Sen bu yapıyı bize alevilik olarak yansıtıyorsun. Almanya’daki bir kısım bir avuç grup var.

Bu  grubu destekliyor Almanlar, onların diliyle gelip burada konuşuyor. Bu yakışmaz. Hele hele bir devlet adamına hiç yakışmaz. Bu yakışmaz. 

KORKULARIN ÜZERİNE GİDİYORUZ…

Bugün hala belli konularda korkuları olan, korkutulan vatandaşlarımızın da bu korkularını sorgulamalarını istiyorum.

Asırlardır bizi bölünmekle korkutuyorlar. Hep böyle diyerek asırlardır özgürlüklerin önüne set çektiler. 12 yılda bizi korkuttukları konularda biz cesur adımlar attık. Ne oldu? Türkiye bölündü mü? Diyarbakır’a gidip Kürt meselesi derseniz Türkiye bölünür diyorlardı. Ben 2005’te dedim ne oldu? Farklı dil ve lehçelere izin verirseniz bölünür diyorlardı. Ne oldu? Biz bunları serbest bıraktık. Ne oldu? Bölünmedi.. Her reformun karşısına Türkiye bölünür diye karşı çıktılar. Hangi reformumuz Türkiye’yi böldü dağılmasına sebep oldu?

Bir başka korku aracı da irtica korkusuydu. 150 yıldır milletin değerlerine sahip çıkmasına irtica gelir diye karşı çıktılar. Akif diyor ya zulmü alkışlayamam…

İşte buyurun Akif merhum da öyle anlatıyor. Eğer bu irticaysa hepimiz mürteciyiz diyor… Üniversitelerde başörtüsünü özgür hale getirdik. İrtica mı geldi? Kamuda başörtülü çalışma imkanı getirdik irtica mı geldi? İmam hatip liselerinin siyer derslerinin önünü açtık irtica mı geldi? Selam verdiği namaz kıldığı oruç tuttuğu için aşağılanan vatandaşlarımıza özgüven temin ettik irtica mı geldi? Yaptığımız reformlar ne Türkiye’yi böldü ne de geri götürdü. Tam tersine Türkiye daha bir oldu… Kardeş oldu. Her alanda daha ileri seviyeleri yakaladı.

Ne diyorlardı uzay çağında başörtüsü mü takılır diyorlardı. İşte şimdi başörtüsü serbest. Türkiye de uzay çağını uzaktan izlemiyor yaşıyor. Ardı ardına uzaya uyduları bu iktidar gönderiyor. Başörtüsüne karşı çıkanlar uzaya uydu mu gönderdi? Gördükki başörtüsü o uyduların kuyruğuna takılmıyormuş.

12 yıl içinde korkuların, endişelerin, çekincelerin ne kadar yersiz-asılsız olduğunu gördük. Asırlardır bizi korkuttukları meselelerin çözümünün ne kadar kolay olduğunu gördük. Biz korkularıyla yaşayan ve sürekli çoğaltan bir millet olamayız. 100 yıl öncesine ait korkuların bugün hala toplumu ve siyaseti şekillendirmesi için istismar edilmesine müsade edemeyiz. Bölünürüz-parçalanırız-dağılırız korkularıyla Türkiye’de siyaset ve toplum baskı altına alınmak istendi. Korkan bir millet geleceği inşa edemez. Dünyada iddia sahibi olamaz. Korkularıyla yaşayan toplumlar reform yapamaz. 100 yıl öncesinin korkularını hafızalarından söküp atamayanlar küresel denklemde kendilerine yer bulamaz. 

Bizim istiklal Marşımızın millete ilk talimatı Korkma talimatıdır. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak….

İşte biz 12 yıldır lafta değil, fiiliyatta korkmuyoruz. Milleitn korku içinde yaşamasının nedeni olmadığını vurguluyoruz. Biz geçmişin ağırlıklarından-zincirlerinden cesaretle kurtuluyoruz. Türkiye’nin önündeki korku duvarlarını yıkıyoruz. Kadim tarihimizde korkacağımız yüzleşmekten çekineceğimiz hiçbir hadise yoktur. İşte Dersim hadisesiyle yüzleştik. Peki anamuhalefetin genel müdürü yüzleşebildi mi? Çünkü Dersim’in gerçek destekleyicisi onlardı faili onlardı. CHP hala bunun hesabını verebildi mi? Veremez. Ama bakın CHP’nin genel müdürü de kalkıp bu konuda bir cümle edemiyor. Faili meçhullerle yüzleştik. Diyarbakır cazevi ile yüzleştik. Sivas Çorum Maraş Gazi olaylarıyla yüzleştik. Devletin devamlılığından hareketle bunları ortaya çıkardık. Bir siyasetçi olarak biz üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Karanlık hadiselerin aydınlanması için cesaretlendirici olduk. Yazılamayanların yazılmasını temin ettik. Her seferinde korkuların yersiz olduğunu hem millete hem dünyaya gösterdik.

Biz korkmayacağız. Biz tarihi farklı yazanlardan, çarpıtanlardan, tarihinden utananlardan olmadık ve olmayacağız. Tarihte ne yaşanmış olursa olsun, hiçbir millet tarihinin esiri olamaz. Tarihinin esiri olan milletler geleceğin tarihini kendileri yazamaz.

1914-22 arasında dedelerimiz onlarca devletle savaş yaptılar. Rusya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya ile savaştılar. Bütün Arap coğrafyasında mücadele verdiler. Gazi Kemal, hemen 1923’ten itibaren yeni bir sayfa açtı. Osmanlı ordusunun bir zabiti olarak bütün cepheleri görmüştü. Ama kin gütmedi küsmedi. Uluslararası ilişkielri intikam duygusuyla tesis etmedi. 100 yıl öncenin kinine takılıp kalsak, bölgemizdeki hiçbir ülkeyle iyi ilişkilerimiz olamaz. Fertlerin, devletlerin ve milletlerin psikolojisi, asırlık acılar üzerine bina edilemez. Asırlık acıların her gün biri büyütülüyor ise, bu devletler ve milletler adına sağlıklı bir ruh hali olamaz. 

12 yıldır açık açık söylüyoruz. Biz tarihle yüzleşmeye hazırız. Bunu başaracak olan siyasetçilerden önce bilim insanlarıdır. Biz arşivlerimizi açmaya da hazırız. Bizim arşivlerimiz şu anda açık. Diyoruz ki hıçkırıkları durduralım. Ön yargıları bir kenara bırakalım. Objektif biçimde tarihi gerçekleri ortaya çıkaralım. Korku kin ve nefreti çoğaltmayı bırakalım. Biz Türkiye olarak buna hazırız. Bizim korkumuz yok. Büyük devletlerin büyük milletlerin korkusu olmaz. Bizim de korkumuz yok.

Büyük acılar çekmiş bir millet olarak, yeryüzündeki her ferdin acısını anlarız. Biz tarihi aydınlatmaya hazırız. Ortak acılarımızı paylaşmaya ve anlamaya hazırız. Korkmadan, çekinmeden; sıkılı yumruklarla değil, tokalaşarak konuşmaya hazırız. Büyük devlet ve millet olarak tarihinden ve istikbalinden korkmayan bir ülke olarak bir asır önceki hadiselerin anlaşılmasını isterken karşıdan da bunu görmeyi arzularız. 

ERMENİSTAN’DAN DA AYNI TAVRI BEKLERİZ…

Umut ederiz ki; gerek Ermenistan devleti, gerekse diaspora bizim bu yürekli adımımızı görür ve aynı tavrı onlardan da bekleriz. Barış, dostluk ve dayanışma üzerine bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bir kez daha 99 yıl önceki hadiselerde hayatını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarına taziyelerimiz ifade ediyorum. Rabbim bize ve hiçbir millete bu tür acılar yaşatmasın diye dua ediyorum.

Biz açıklamamızı yaptık ve bundan sonra samimi olan bir çok Ermeni vatandaşlarımızdan gazetelerde tebrikler tebrik telgrafları ve ziyaretler için randevu talepleri aldık. Bizimle yaşayanlar bunun farkında. Ama diasporanın kontrolü altındakiler işi karıştırmanın hedefindeler. 8 ayrı dilde yapılan açıklamadan sonra bu konuda olumlu yaklaşımlar da ifade edildi. Bu duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.

24 Nisan’da yayınladığımız bir mesajımız var. Bunun ardından MHP ve CHP derhal istismar siyasetine başladı. Buna şaşırmadım. Türkiye’nin asırlık konularını istismar etmek her zaman onların siyasetlerinin merkezinde oldu. Ak Parti attığı adımları bunlara sorarak veya çekinerek atar zannediyorlar. Biz kararlarımızı istişare ile alırız. Sizin bu konudaki duruşunuzu zaten biliyoruz. Sizin atacağınız bir adım olsaydı, 100 yıl boyunca atardınız. Siz atamadınız, çünkü siz ürkeksiniz, korkaksınız; bir şeylere rağmen yaşıyorsunuz. AK Parti karşısında, ya da geçmişteki reformlardaki tutumlarına bakın. Her zaman korkulardan beslendiklerini görürsünüz. CHP hiçbir plan proje ortaya koymadan bütün siyasi hayatını sadece bölünme ve irtica korkusu pompalayarak devam etti. Bir asırdır hatta iki asır öncesi korkularını yaşatmak CHP’nin değişmez siyasetidir. Kendi kanlı yasakçı tarihiyle hiçbir zaman yüzleşemedi. 1950’den bu güne kadar her reformun karşısında bölünme veya irtica ile karşı durduğunu görürsünüz.

CHP VE MHP KORKULARDAN BESLENİYOR…

MHP de özellikle şu anki yönetim altında tarihi acılardan beslenmeyi siyaset tarzı olarak benimsediği aşikar. Her şehit cenazesini kanı istismar aracı olarak kullanmış ama hiçbir zaman çözümün bir parçası olmaya yanaşmamıştır. Önemli hadiselerin 100. yıl dönümlerini yaşarken, yeni bir muhalefet ihtiyacının bu noktada da önemli olduğunu görüyoruz. Böyle bir muhalefet anlayışıyla yürümek takdir edersiniz ki bizim de işimizi zorlaştırıyor. Bizim önümüzde 2023 hatta 2053 hatta 2071 hedefleri var. Ama CHP’nin 31 Mart’ta Dersim’de, 27 Mayıs’ta takılddığını görürsünüz. MHP’nin bir statüko partisi olmaktan kurtulamadığını, terörsüz bir Türkiye hedefine hala ısınamadığını görürsünüz. BDP’nin yakın tarihteki acıları aşamadığını, kısa süre aralıklarla sık sık yeni yeni partiler kurduklarını görürsünüz. Onlar da bunlarla iştigal ettiler.

30 Mart’ta en zor şartlarla gelen parti bizdik. 30 Mart’tan tartışmasız başarıyla yüzde 46 oy oranıyla çıkan biziz. Tüm Türkiye’yi kucaklayan parti yine biziz. 30 Mart’tan sonra da çalışan parti yine biziz. Hani dışardan baksalar, AK Parti’nin bu kadar gayretle çalışmasını görseler, zannederler ki seçimi AK Parti kaybetti. O kadar rahatlar ki. O kadar kaygısızlar ki… 12 yılda sekiz seçimi sanki biz değil de onlar kazandı. İnanın Erzurumlu Teyyo Pehlivan bunlardan çok daha iyi.

İstismar ve korku siyaseti bir yere kadar bu partileri idame ettirebilir. Yeni Türkiye, 2023 Türkiyesi böyle bir muhalefet anlayışını kabullenmeyecek ve değiştirecektir. Biz bunlara aldanmayacağız. Böyle rehavet içinde bir muhalefet oldukça AK Parti her seçimde kazanacaktır. Ama kazanmak yetmez; biz oy oranımızı daha da artırmak, ülkemize-milletimize daha çok eser bırakmak için çalışmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz.

MISIR’DAKİ İDAMLARA DÜNYA İLGİSİZ

Şimdi de çok önemli, hayati bir konuyu sizin şahsınızda ve dünya televizyonları olarak bizi takip edenlere buradan seslenmek istiyorum. Vicdanı sızlayan bir insan olarak seslenmek istiyorum. İdama karşı çıktığını söyleyen ülkelere ve o ülkelerin yöneticilerine sesleniyorum. Ben insanım diyenlere sesleniyorum. Dünya siyasi liderlerine sesleniyorum:

Kardeş ülke Mısır’da, 3 Temmuz’da seçilmiş hükümete karşı yapılan askeri darbenin ardından, yüzde 52 ile seçiliyor, haklarını arayan insanların tutuklanmasını ve idamla yargılanmalarını kaygıyla takip ediyoruz. 529 kişi hakkında 20 dakikada mahkeme idam kararı vermişti. Bunların 492’si müebbete çevrildi. 37’sinin idamı onaylandı. Maalesef bunların ardından yeni 683 kişi hakkında da 9 dakikada bu defa idam kararı alındı.

Dünyanın ilgisiziliği, Mısır’daki darbeyi susarak onaylaması, bu kararlarda teşvik edici rol oynadı. Tahrir’de hükümet karşıtı gösteriler başladığınıda batılılar bunu özgürlük hareketi olarak teşvik ettiler. Orada da malum sosyal medya özgürlük adına önemli vazifeler gördü. Ancak askeri darbe ardından katliam ve idamlar başlayınca özgürlük savaşçısı o sosyal medya hesaplarının sustuğunu gördük.

EY CİNER GRUBU EY DOĞAN GRUBU…

Ukrayna’da gençleri sokağa dökmek için özgürlük adı altında kullanılan sosyal medyanın, çıkan sonuç karşısında sessiz ve tepkisiz olduğunu gördük. Ülkemdeki Gezi olaylarında bize karşı tavır takınanlara, başta yazılı ve görsel medya olmak üzere özellikle sesleniyorum. Orada 12 tane ağacın yeri değiştirilmişti. Bundan dolayı Türkiye’yi birbirine katmak istediniz. Peki burada 529 insanın idamına suskun kalmanızı ardından 693 idama suskun kalmanızı siz neyle ifade edeceksiniz? Hangi insani duygularla izah edeceksiniz? Onlar insan değil mi?

Ey Doğan Grubu! Şimdi ne diyeceksin? Ey Ciner Grubu! Şimdi ne diyeceksin?Aynı çizgidekiler! Şimdi ne diyeceksiniz?

Medyanın da bir namusu olmalıdır. Onun da bir namusu olmalıdır. Dün Alman Cumhurbaşkanına da söyledim. Hani AB üyesi ülkelerde idam yasaktı? Hala AB’den ciddi bir çıkış görmüyorum. “Olmaz böyle şey” diyor. Tamam da, ne olamaz? Hangi eylemi yaptı AB üyeleri? ABD’de var mı böyle bir ses? Yok. Rusya da var mı? Yok… Ama Tayyip Erdoğan veya AK Parti konuştuğu zaman işte “Bunlar Müslüman oldukları için böyle konuşuyorlar” ucuzluğuna gidiyorlar. 

Bu iş bu kadar kolay değil. Eğer insanın değeri varsa, bunu kim olursa olsun ortaya koymak zorundasınız. Ukrayna’da öldürülen de aynıdır, Mısır’da öldürülen de aynıdır. Burada bir zulüm varsa; evet, zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Türkiye olarak bu zalimlerin yanında yer almamız mümkün değil. Zulüm kokak Mısır yönetimiyle dost olmamız mümkün değil. Bunu hislerimle söylemiyorum, kanım donarak söylüyorum. Bunu söylemezsem Allah’a hesabını veremem. 

Eğer Türkiye olarak yalnız kalacağımıza dahi inansak da, tavrımızı koymamız lazım. CHP ne der, MHP ne der diye mi bakacağız; yoksa Hakimler Hakimi ne der diye ona mı bakacağız? Bu idam edilenler insan mı öldürdüler. Sandıktan çıktılar ve haklarını korumak istediler. Onlarınki bir özgürlük mücadelesi değil ama, silahla dağda gezenler özgürlük mücadelesi veriyor. Böyle bir anlayış olamaz.

Onun için Türkiye onurlu şahsiyetli duruşunu yerine getirmek zorundadır. Yaptığımız budur ve yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye müdahale sonrasında kurulan silahların gölgesindeki mahkemeler nedeniyle büyük acılar yaşadı. 1960’da Başbakan ve iki bakanını idama gönderdiler. 1980’de gençler yaşları büyütülmek suretiyle, bir soldan-bir sağdan alınıp idam edildi. 28 Şubat mahkemelerinin kararları bugün dahi acılara sebep oluyor.

Mısır’ın Türkiye’deki darbe mahkemelerinden ders alması çağrısını yapmıştık. Merhum Menderes halkın gönlünde bir demokrasi kahramanı olurken, siyasi çizgisi millet tarafından 54 yıl boyunca muhafaza edildi. Bugün 27 Mayıs’ı yapanları kimse hatırlamıyor. İsimleri siliniyor. Yassıada savcı ve hakimlerini kimse hatırlamıyor. Milletin hafızası iyileri, mazlumları, mağdurları, kendisine hizmet edenleri unutmazken; zalimleri anında unutuyor. Siyasetin üzerinde tesis edilen kurumlar ve mahkemeler de, üzerlerinde merhum Menderes ve arkadaşlarının kanı olduğu halde, millete düşmanlığa devam ediyor. Mısır’ın bundan ders alması en büyük arzu ve beklentimizdir. Bundan 10 yıl sonra Mısır’daki darbecileri kimse hatırlamayacak. Hatırlayanlar da hayırla yad edilmeyecekler. Bugün ezilmeye çalışılan siyasi fikirler de, Mısır halkı tarafından daha çok kucaklanacak. Mısır’da hak er ya da geç mutlaka tecelli edecek. 

Hatırlayınız; Firavun kendisini öldürecekleri korkusuyla bütün erkek çocuklarını katletmiştir. Ama Allah Hz. Musa’yı göndererek, üstelik de Firavun’un eşinin kucağında büyüterek zalimden hesap sormuştur.

Mısırlı kardeşlerim ümitsiz olmasınlar. Sabretsinler. İnşallah sabreden, Mısır’da da zafere ulaşacaktır. Bir kez daha tüm Mısır halkına oradaki kardeşlerimize mazlumlara selamlarımızı gönderiyorum. Bizi Mısır meselesinde Suriye meselesinde Filistin’den uzak tutmaya yönelik tüm girişimler akamete uğruyor. Gezi’de, 17 Aralık’ta bizi meşgul etmekle bölgesel meselelerden uzak tutmaya çalıştılar. Şahsımla alakalı Batı medyasında çıkan ollumsuz yayınları gayet iyi biliyorum. Hamdolsun bizim hakkımızda onlar bu tür yayınlar yapıyorsa doğru istikametteyiz demektir.(!) 

ALMAN CUMHURBAŞKANI O AKLI KENDİNE SAKLASIN…

Almanya’da sekiz vatandaşımız öldürülüyor, bunun hesabını veremeyenler gelip de bize akıl vermesinler; o aklı kendilerine saklasınlar. Türklerin evlerini kundaklıyorlar, hesabını Almanya soramıyor, gelip bize akıl veriyor. Sen o aklı kendine sakla… Türkiye aktif barışçı dış politikasına millet sahip çıktı. Biz her zaman hakkı savunmaya devam edeceğiz.

Bize gelip-hale bak, “basın sizde şöyle böyle” diyor. Bizde sadece 15 tane basın mensubu içerdedir. Bunların tamamı da bölücü örgüt mensubudur. Büyük kısmı bizden önceki dönemde içeri girmiştir. Silahlı eylemler içinde bulunan tipler bunlar. Kendilerine bunları söyledik. Sizin bundan haberiniz var mı diyorum? Ses yok. Çünkü bilgilendirmeler farklı. Bir taraftan şoke olurken, öbür taraftan da sizde bölücü örgütün binlerce mensubu var, bunlara da ev sahipliği yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili de açık net tavır sergilemediniz. Eğer terörle ortak mücadele edeceksek bunda da dayanışma içinde olacağız.

Reklamlar