• PİR ABDAL MUSA
 • Bir kimsenin musîbetine gülme.
  Senden ulu kimse ile mücâdele etme.
  Müstakîm (dosdoğru) ol.- Musîbete sabreyle.- Evvel fikredip, sonra söyle.- İbâdetine ve mala güvenme.- Halîm (yumuşak huylu) ve selîm ol.- Münkire (Hakk’a inanmayana) gönül verme. – Dünyâya meyil verme. – Maslahat (yarar) olmadan vezîr ve ricâl (devlet adamı) kapısına varma. – Bana iyi desinler diye sûfîlik (dervişlik) satma. – Her bulduğuna şükret.
  Elden gelirse, yalnız yemek yeme. – Evliyâullahdan (Allah dostlarından) ve mürşidden (yol büyüğü, inanç önderinden) ayrılma. – Hak dîvânından (katından) ayrılma. – Ahde vefâ et (Verdiğin sözde dur). – Vaktini zâyi etme (boşa geçirme).
  Rasûlullâh ve Ali evlâdına cân-ı gönülden muhib ol (onları seven ol) ve muhabbet eyle, daima salavât eyle (Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt’ine salavât getir).
 • AHİ EVRAN VELİ(ŞEYH MAHMUD NASURİDDİN) 
 • Ahi Evran insan nefsinin bir ejder gücünde olduğuna nefsini yenen kişinin dünya hırslarından kinlerinden maddi isteklerinden arınacağına inanmıştır. Bu inanca bağlı olarak Ahi Evran’ın nefis denen benlik yılanını içinden söküp atarak bir kamçı gibi elinde taşıdığı söylenmiş kendisine yılanlı ahi anlamına gelen Ahi Evran denilmiştir.
 • HACI BEKTAŞ-I VELİ
  • Eline, diline, beline sahip ol!
   Îsâr etmek (yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek) dostluktur.
   Muhabbeti açığa vurmak nezâkettir.
   Kötülüğe karşı iyilik yapmak insanlıktır.
   Sevgi kalbin hayatıdır.
   İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
   Kendisini Kur’ân’a layık hale getirmeyen, onunla aydınlanmayan kör olmuş demektir.
   Kur’an âşıktan maşûka bir mektuptur.
   Yüce Allâh’ın rızâsını kazanmak ve Hazret-i Mustafâ’ya (sav) tabi olmak, Kur’ân’ın emridir.
   Kimsenin ayıbını arama!
   Kendi ayıbını görür ol!
   (Hakk’ı) ara, bul!
   Âşıkların sözü, sohbeti hakîkî maşûktan (Hakk’tan) başkası değildir.
   Derviş tüm zamanını Allah ile geçirmeli, ondan doğan her nefes, Hakk’ı anarak tükenmelidir.
   Hiçbir zaman şöhret arama; şöhret afettir.
   Soya, sopa rağbet etme!
   Affet ki; seni de affetsinler.
   Düşman hakîr olsa da, hor tutma!
   Halkla mücadele etme!
   Hiçbir kimseyi küçümseme!
   İncinsen de; incitme!
   Bir insanın gönlünü yaralamak cellatlıktır.
   Herkese şefkat gözü ile bakmalısın.
   Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan halka müderris olsa da; Hakk’a âsîdir.
   Evliyânın makâmı odur ki; yetmiş iki milleti kabul eder ve herkese duâ ve himmetle yardım eder.
   Allâh’ın velîsi, kendi zamanının Nûh’udur. O’nun yardımı, Allâh’ın kullarını tufan belâsından koruyan gemidir.
   Îmânın örtüsü perhizdir. Ziyneti hayâdır. Gıdası vifâk (birlik ve beraberlik)tir.
   Eğer bir yeri karanlık görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir.
   Derviş gece ve gündüz nefsiyle ve şeytanla savaşmalıdır.
   Ayrılık gütmek yanlıştır.
   Topluluğa ait kimseye, haksız ayrılık haramdır.
   Topluluk, haklı beraberlikle ayakta durur.
   Doğruluk göster; yalanla uyuşma!
   Doğruyu söylemekten geri durma!
   Derviş sözlerinde ve davranışlarında doğru olmalıdır.
   Sorulmadan söyleme; çağırılmadan gitme!
   Susucu olmak namusluluktur.
   Kimseden kimsenin sırrını isteme!
   Kimseye hizmet buyurma!
   Dünya ile, onun izzeti ve devleti ile gururlanma!
  • Oturduğun yeri pâk (temiz) et, kazandığın lokmayı hak et.
   Çalışmadan geçinenler bizden değildir.
   Ma’rifet nefsi silmek değil, bilmektir.
   Asalet, duruluk ve doğruluktur.
   Hakk (Allah) güneşten daha zâhir (görünür)dir.
   Asıl körlük, nankörlüktür.
   Gözlüye gizli yok.
   En büyük kerâmet çalışmaktır.
   Îmânın kemâli (olgunluğu) ahlâk güzelliğidir.
   Mürşidlik alıcılık değil, vericiliktir.
   Âlem (evren) Âdem (insan), Âdem de âlem içindedir.
   Fikirsiz âlim (bilgin) Nuh’suz gemidir. Zikirsiz derviş nûrsuz (ışıksız) kandildir.
   İlim hakîkata (gerçeğe) giden yolları aydınlatan ışıktır.
   Göze nûr gönülden gelir.
   Kendisini temizleyemeyen (eğitemeyen) başkasını temizleyemez.
   Bizim semâhımız ilâhî bir aşktır.
   Kadınları okutunuz. Kadınları okumayan milletler yükselemez.
   Doğruluk dost kapısıdır.
   Ma’rifet ehlinin ilk kapısı edebtir.
  • HAZRETİ ALİ (RA)
  • BİLGİNİN ÖNEMİ ve BİLGİNLERE SAYGI
   Bildiği halde susmak, bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.
   Bilge insan çalışmasına, bilgisiz de boş hayallerine güvenir.
   Bilgi gibi hazine olamaz.
   Bilgin kişinin rütbesi rütbelerin en üstünüdür.
   Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken ölüdür.
   Bilginlerin toplantısı mutluluk getirir.
   Düşünce akılların cilasıdır.
   Bir gerçeği savunurken ona önce kendiniz inanmalısınız, başkasını inandırmak sonra ki iş.
   Dil, aklın tercümanıdır.
   Cahil, ne kendi eksiğini görür, ne de öğütlere kulak asar.
   Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.
   En yakışıklı elbise, erdem elbisesidir. Erdemin başı ilimdir.
   Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.
   Fikir sahibi her şeyden ibret alır.
   Gerçek bilgin, bildiklerinin bilmedikleri yanında daha az olduğunu anlayandır.
   Gerçek karşısında öfkelenmek ayıptır.
   Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime.
   İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl.
   İlim, bütün iyiliklerin anahtarıdır.
   İlim meclisi, cennet bahçesidir.
   İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimek bilmez bir elbisedir.
   İlimden başka her şey azaldıkça değeri yükselir. İlim ise çoğaldıkça değeri yükselir.
   İlmin bereketi güzel ameldir.
   İlmini saklayan, cahil gibidir.
   İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır.
   Kitaplar, bilginlerin bahçeleridir.GÜZEL AHLÂK
   Acelenin meyvesi yanlışlıktır.
   Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.
   Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.
   Akıllının dili kalbindedir, ahmağın dili ise ağzındadır.
   Alçak gönüllülük, ilimin meyvesidir.
   Alçak gönüllülük, en büyük şereftir.
   Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.
   Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun.
   Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır.
   Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir.
   Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.
   Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur.
   Cimrinin dostu bulunmaz.
   Cömertlik, istemeden önce vermektir. İstendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür.
   Çalışan kötülük düşünemez, çalışmayan da kötülükten kurtulamaz.
   Dil, insanın terazisidir.
   Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.
   Dilsiz ol, yalancı olma.
   Doğru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.
   Doğruluk en iyi yol, bilgi en iyi kılavuzdur.
   Doğruluk, hakkın dilidir.
   Dostları yitirmek, gurbete düşmektir.
   Dostlarının kötüsü, seni iyi gününde arayıp sıkıntılı zamanında yüz üstü bırakandır.
   Dostluk, en yakın akrabalıktır.
   Dostlukta aşırı gitme, kim bilir belki o dostun bir gün düşmanın olur, düşmanlıkta da aşırı gitme, kim bilir belki o düşmanın bir gün dostun olur.
   Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilmezsin.
   Düşmanlık, kalbi meşgul eder.
   Edep, aklın suretidir.
   Edep, en iyi mirastır.
   Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar arasak dost bulmak kolay değildir.
   Eğlence ve zevke kapılan, akıldan kaybeder.
   En ahmak insan, kendini herkesten en akıllı sanandır.
   En akıllı insan, öğütleri dinlemekten vazgeçmeyen insandır.
   Erkeklerin süsü edeptir.
   Garip, dostu olmayan kimsedir.
   Gereksiz şeylerin peşinden koşan gerekli şeyleri kaçırır.
   Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer.
   Günah işlememek, tövbe etmekten daha iyidir.
   Güzel huy, bir ganimettir.
   Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.
   Hoş geçinmek aklın yarısıdır.
   İbret alınacak şeyler ne çok, ibret alanlarsa ne az.
   İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.
   İnsan, belayı dilden bulur.
   İnsandaki edep, onun altınından daha iyidir.
   İnsanın kendisine iyilik edeni övmesi, iyiliği arttırır.
   İnsanın kurtuluşu doğruluktadır.
   İnsanın tevazu sahibi olması, kendisine iyilik getirir.
   İnsanın utanması, örtüsüdür.
   İnsanların en acizi insanlardan kardeş edinemeyendir. Bundan daha acizi de kardeş edindikten sonra onu yitirendir.
   İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlardır.
   İnsanlarla öyle geçinin ki, öldüğünüzde size ağlasınlar, sağ kalırsanız sevgiyle çağrışsınlar sizin için.
   İyi niyetlilik, gönle ferahlık, bedene esenliktir.
   İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir, bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.
   İyiliği emret ki, iyilerden olasın.
   İyilik yapandan şüphelenmek, haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür.
   Kendi görüşüyle yetinen, canını tehlikeye atmıştır.
   Kendin için istediğini başkaları için de iste.
   Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.
   Kıskançlık, ruhun hapsidir.
   Kötü insanlarla oturup kalkmak, iyi insanlar hakkında sû-i zan doğurur.
   Küçük bir insandan gelen büyük bir fikri küçümseme.
   Mal çokluğu kalpleri bozar, günahları doğurur.
   Mal, mülk insanın gözünü doyurmaz, gönül zenginliğine çalış.
   Malından vermeyeni zenginlerden sayma.
   Mazideki esefli ve üzüntülü olaylarla kalbini doldurma, gelecekte uğraşmaya zaman bulamazsın.
   Milletlerin ölçü ve terazîsi adalettir.
   Mutlu ile arkadaş olan, mutlu olur.
   Mümin, kardeşi açken doyasıya yemez.
   Namus, güzelliğin sadakasıdır.
   Nice kan vardır ki, onu dil döker.
   Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız.
   Ölümü unutmayan, güzel şeylere tutkun olur.
   Ölümün belirtisi doğmaktır.
   Sabır acılığının meyvesi zaferdir.
   Söylemediğin sözün hâkimi, söylediğin sözün mahkûmusun.
   Söz ilaçtır, azı yaşatır, çoğu öldürür.
   Söz; ok ve mızraktan daha tesirlidir.
   Sözün güzelliği, kısalığındadır.
   Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.
   Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.
   Üç sınıf Allah sevgisinden uzak tutulmuştur: Zâlimler, onlara yardakçılık edenler ve zulmü hoş karşılayanlar.
   Üç şey hayatı tatsızlaştırır: kin, kıskançlık ve kötü huyluluk.
   Üstünlük taslamak, ayıpların en kötüsüdür.
   Yakınlarına yardımı bırakan, düşmanlarına yardım etmiş olur.
   Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.
   Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.
   Yumuşak ahlâk, soyluluk ve büyüklüktendir.
   Yumuşak konuş, sevilirsin.
   Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.
   Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.
   Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.
  • KAYGUSUZ ABDAL SULTAN (Abdal Musa’nın Dervişi-Alaaddin Gaybi)
  • Dil-güşâ’danEğer hakîkati (gerçeği) arıyorsan, boş hayallerin arkasından gitme. Kendi şehrinden çıkıp çöle gitme. Çünkü bunun hiçbir faydasını göremezsin. Senin dışında hiçbir şey yoktur. Her ne varsa sendedir. Enbiyâ (Peygamberler) ve evliyânın işaret ettiği yer senin kalbindir… Allah’ın bulunduğu yer insanın kalbidir.

   Rehber olmadan hakîkatin özüne ulaşamazsın. Eğer Hakk’ı istiyorsan, git Muhammed’in (S.A.V.) ahlâkıyla ahlâklan. Eyyûb gibi sabırlı, Îsâ gibi zahit (kendisini Hakk’a vermiş), İdris gibi âbid (Hakk’a ibâdet eden), İbrahim gibi seven ol. Enbiyâ ve evliyânın huyunu kendine örnek al.

   Elinden geldiği kadar âşıkların yolundan git. Onların söylediklerine kulak ver. Çünkü ‘âşıklar Hakk’ı tanıyan ve doğruyu görenlerdir.

   Âşıklar hak-şinastırlar ve müşkillerini halletmiş (manevî problemlerini çözmüş olup), hedeflerine ulaşmışlardır. Bunlar dünyayı düşündükleri gibi âhireti de düşünürler. Peygamber’in (S.A.V.) izindedirler ve başkasına ümit bağlamazlar.

   Daima arayan ol. Çünkü arayan bulur.

   Ey tâlip, kendini dünya çölünde kaybetme. Vücud çölünde şaşkın dolaşıp aslını unutma. Sen öyle bir padişahsın ki, bütün kâinat seninle diridir.

   Eğer bu pazarın müşterisiysen, eğer Allâh’ı görmeyi arzuluyorsan, sen kendini var sayma. Sen yoksun. Ne varsa O’dur… Tevhid sırrından haberin olsun… Ey sâlik (seyr ü sülûku gerçekleştiren; yola yürüyen kişi), her şeyin özü ve temeli Hakk’tır.

   Hakk’ı tanı. Nimete minnet et. Tuzun ve ekmeğin hakkını unutma.

   Aşk derdinden gâfil olma. Allah’ı kendi vücudundan dışarıda arama. Çünkü bulamazsın. Giydiğin insanlık elbisesini ganimet bil.

   Doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir insan olmak istiyorsan, perhiz ehli ol ve her işin peşinden koşma.

   İbret gözünü açık tut ve hikmetli konuş.

   Su gibi berrak, toprak gibi sabırlı, ateş gibi nurlu, rüzgâr gibi hareketli ol. Hakk’ı gözeten ve sakin ol.

   Gururlu ve kibirli olma. Çünkü kibir şeytanın işidir.

   Komşuna ve arkadaşına karşı dürüst ol. Çünkü Hakk Teâla dürüstlüğü sever.

   Edepsiz olma. Edepli ol. Çünkü hayat meydanında çok sayıda yırtıcı kuş vardır.

   Kendi ilminden söz etme. Çünkü böyle davranmak kusurdur.

   İnsanlara faydalı ol.

   Bildiğini yerinde söyle. Bilmediğini sor. Herkese dürüst davran. Kendini beğenmişlerden olma.

   Kimsenin kusurunu arama.

   Nefsini, tama’dan (hırstan), hevâ ve hevesten (çirkin ve bayağı işlerden) arındır.

   Büyüklere hizmet et, küçüklere karşı şefkatli ol. Bencil olma.

   Gaflet uykusundan uyan. Âşıklara yoldaş ol. Arif ol ve nasîhata kulak ver. Hikmetten gözünü ayırma. İbret gözünü daima açık tut. Eğer Hakkı istiyorsan, işin yolu budur.

   Haki¬kati gördüysen, mert ol ve doğruyu söyle. Cömertlik huyuyla huylan. Yardım eden ol. Engelleyici olma. Bütün ibadetlerin özü Hakk’ı aramaktır. Her şeyin iyisini Allah bilir.

  • KUL HİMMET
  • Deyiş, Nefes, Düvaz İmam ve Mersiyeler hakkında sözleri
   • IBizi bu sevdaya salan
    Kendü Cenâb-ı Allah’tır
    Bu sevdaya meyil veren
    İşi gücü eyvallahtır

    Eyvallâhı bilen kişi
    Her dem artar aşkı cuşu
    Resûl’ün bindiği taşı
    Hâlâ durur muallâktır

    Bir sözüm vardır tutana
    Er odur Hak’tan utana
    Kul olmuşuz Pîr Sultan’a
    Eşiği de kıblegâhtır

    Er odur ki Hak’tan öğe
    Desti dâmânına değe
    Benzemez ağaya beğe
    Ali Şah bir ulu şahtır

    Dest ü dâmeni salmanam
    Cevhersiz göle dalmanam
    Kırklar sâili Selmân’am
    İşim gücüm şeydullahtır

    II

    Seyran edip bu âlemi gezerken
    Uğradım gördüm bir bölük canları
    Cümlesinin erkânı bir yolu bir
    Mevlâm bir nurdan yaratmış onları

    Durakları irfan bağiyle bostan
    Silinmiş kalbleri gümândan, pastan
    Cümlenin muradı bir fidan dosttan
    Arı gibi sadalaşır ünleri

    Sırâtı mizânı bunda geçmişler
    Varlık benlik kalesini yıkmışlar
    Al giymişler yas donundan çıkmışlar
    Geceleri kadir bayram günleri

    Cennet istemezler azm-i didâra
    Ne korku çekerler tamu vü nâra
    Çevirmezler yüzlerini dıvara
    Didâra karşı dönmüştür yönleri

    Bir nefeste bir imama uymuşlar
    Birinin niyazın bine saymışlar
    Kaynayıban kaptan kaba konmuşlar
    Şah Hüseyin aşkına akmış kanları

    Kul Himmet’im gerçeklerin bu meydan
    Özün kurtarmışlar zarar assıdan
    Esrimişler kırklar içtiği tastan
    Haber duymuş dost ilinden canları

    III

    Seyyâh olup şu âlemi gezerim
    Bir dost bulamadım gün akşam oldu
    Kendi efkârımca okur yazarım
    Bir dost bulamadım gün akşam oldu

    İki elim gitmez oldu yüzümden
    Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
    Kusurumu gördüm kendi özümden
    Bir dost bulamadım gün akşam oldu

    Bozuk şu dünyanın temeli bozuk
    Tükendi tâneler kalmadı azık
    Yazıktır şu geçen ömrüme yazık
    Bir dost bulamadım gün akşam oldu

    Kul Himmet üstadım ummâna dalam
    Gidenler gelmedi bir haber alam
    Abdal oldum şah giyindim bir zaman
    Bir dost bulamadım gün akşam oldu

    IV

    Aklım fikrim yâr eyledin ben bana
    Öğüt verdim deli gönül almadı
    Bir kileciği var almış eline
    Dünyayı içine koydum dolmadı

    Alması farz imiş sünnettir selâm
    Hak nurdan yarattı yaz dedi kalem
    Bir çiçek yarattı ol Rabbü’l-Âlem
    Anı kohulayan mahrum kalmadı

    Var bir pire eriş serseri gezme
    Gözet gözüm önün yolundan azma
    Değme bir dükkâna yükünü çözme
    Bunda çok bazergân işi kalmadı

    Gençlik yaza benzer hocalık güze
    Yüreğim başlıdır dertlerim taze
    Boynun eğ de hizmet eyle üstâza
    Şeytan benlik ile menzil almadı

    Kul Himmet’in deste gülü elinde
    Daima zikreder Hakk’ı dilinde
    Bir güzel sevmişim Hakk’ın yolunda
    Hayâli gönlümden zâil olmadı

    V
    Tâ kalû belâ’dan sevdik seviştik
    Bizimle ezelden yardır mahabbet
    Üstâz nazarında ikrâr kopuştuk
    Mü’mine kadim ikrârdır mahabbet

    Kudret kelâmını söyler Cebrâil
    Rızâ lokmasnı sunar Mikâil
    Canı cana ulaştırır Azrâil
    İsrâfil ağzında surdur muhabbet

    Muhabbet edenler nasibîn alır
    Muhabbet etmeyen yolda ne bulur
    Ser-çeşme Muhammed Ali’ den gelir
    Dalgası dükenmez göldür muhabbet

    Muhabbettir yerin göğün direği
    Muhabbet edenin yanar çerağı
    Muhabbet âşıkla mâşuk durağı
    Hak nazar ettiği yerdir muhabbet

    Muhabbet kadimdir insan içinde
    Can cânânı sever irfân içinde
    Kırklar meydanında erkân içinde
    Ne’stersen bulunur şardır muhabbet

    Gel beri gel imdi îmân istersen
    Gelme hakkın değil gümân edersen
    Sırrın tercemândır iyan edersen
    Zira halk içinde sırdır muhabbet

    Bu her dem bahardır bunda kış olmaz
    Öter bülbülleri dilleri durmaz
    Kokusu dükenmez hiç rengi solmaz
    Bir aceb bağ ü gülzardır muhabbet

    Şîrîn için dağlar delerdi Ferhat
    Leylâ’yi Mecnun’a gösterdi üstad
    Muhammed Ali’den kuruldu bünyâd
    Tâ ezelden beri vardır muhabbet

    Can cana muhabbet etse erkândır
    Zira muhabbetin arzusu candır
    Hublar meclisine erse cüvandır
    Rızâ yurdundaki pîrdir muhabbet

    Kul Himmet bu makam özge makâmdır
    Muhabbetin mührü Oniki’mâmdır
    Güzel şahın nazarında tamamdır
    Hakîkat vasl-ı dîdardır muhabbet

   • PİR SULTAN ABDAL(HAYDAR)
   • Deyiş, Nefes, Düvaz İmam ve Mersiyeler hakkında sözleri
    • DÜVÂZ İMÂMLAR (ON İKİ İMÂMLARA OKUNAN MEDHİYELER)-1-
     Allah birdir Hak Muhammed Ali’dir
     Anın ismi cümle âlem doludur
     Bu yol Hak Muhammed Ali yoludur
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     Arıduben kalbin pasın silersen
     Bahrîleyin ummanlara dalarsan
     Hakk’ın cemâlini görmek dilersen
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     Şah Hasan’ın ismi gönülden gitmez
     Şah Hüseyin deyen diller yorulmaz
     Bu yolda ölene sorgu sorulmaz
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     İmam Zeynelâbidin’in âbına
     Yezid sığmaz oldu derler kabına
     Livâ’ül-Hamd sancağının dibine
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     Kurbân olalım gel Bâkır oğluna
     Uymayalım ol Yezid’in fi’line
     Biz uyalım İmam Ca’fer yoluna
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     İmam Mûsâ Kâzım canlar cânıdır
     Ali Mûsâ Rızâ mürvet kânıdır
     Yarın varacağımız Hakk divânıdır
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     Takî’yi bilen Nakî’le buluşur
     Varır Hasan Askerî’ye karışır
     Anlara ulaşan Hak’ka ulaşır
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     Pîr Sultan Abdal’ım mürvet Hudâ’dan
     Çıkıp gidelim şu fânî dünyâdan
     El’aman dilersen pîrim Mehdî’den
     Gel Muhammed Ali dergâhına gel

     -2-
     Evvel başta Muhammed’e salavât
     Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru
     Ecel gelüb pervânemiz solmadan
     Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

     Hasan Hüseyn Ali’nin oğulları
     Şehidler yoluna giderler doğru
     İmam Zeynelabâ Hüseyn’in oğlu
     Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

     İmâm-ı Bâkır’da uralım demi
     Ca’fer-i Sâdık’dan alalım kâmı
     İmam Mûsâ kaldır gönülden gamı
     Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

     İmâm-ı Rızâ’dan olsun hidâyet
     Takî ile Nakî kılsın inâyet
     Ol Hasan Askerî Şâh-ı Velâyet
     Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

     Pîr Sultan Abdal’ım söyledi hemân
     Yezîd’in kalbinden gitmedi gümân
     Âhır nefesinde on iki imam
     Gönül kalk gidelim Hüseyn’e doğru

     KOŞMALAR

     -1-
     Vîran bahçelerde bülbül öter mi
     Gönül eğlencesi gül olmayınca
     Merhemsiz yâreler unar biter mi
     Bir gerçek velîden el almayınca

     Nefse uyan Hakk’a uymuş değildir
     Gâzîler namâzın kılmış değildir
     Bu gezen abdallar derviş değildir
     Arkasında hırka şal olmayınca

     Tabib olmayınca yârem sarılmaz
     Mürşid olmayınca pîre varılmaz
     Yüz bin asker olsa yezid kovulmaz
     Eli Zülfikarlı Al(i) olmayınca

     Bu aşk meydanında bir divân olur
     O meydana düşen nev-civân olur
     İ’tikadsız tâlib boş kovan olur
     Vızılar arısı bal olmayınca

     Değme ârif böyle bilemez
     Bilir ama yine ârif olamaz
     Her mürşid ölüyü diri kılamaz
     Hünkâr Hacı Bektaş Vel(i) olmayınca

     İki melek gelir sual sorarlar
     Döker hurcunu da gevher ararlar
     Bir kılın üstüne köprü kurarlar
     Geçemezsin Hakk’a kul olmayınca

     Pir Sultan’ım baştan dalga aşırır
     Bu aşkın dolusu aşka düşürür
     Her bildiğin rehber çiğ mi pişirir
     Yanıp ateşlere kül olmayınca

     -2-
     Eğer farz içinde farzı sorarsan
     Yine farz içinde farzdır musâhib
     Dört kapudan kırk makâmdan ararsan
     Yine farz içinde farzdır musâhib

     Musâhibsiz kişi cem’e gelür mü
     Ettiği niyazlar kabûl olur mu
     Muhammed Ali yolundan derman bulur mu
     Yine farz içinde farzdır musâhib

     Musâhibsiz kişi cem’e götürmem
     Tecellîsi bozuk Hakk’a yetürmen
     Musâhibsiz ile durup oturman
     Yine farz içinde farzdır musâhib

     Farz Allah’tan kaldı ya sünnet kimden
     Musâhibin işi dâima sırdan
     Musâhibli kişi ol Şâh-ı Merdan
     Yine farz içinde farzdır musâhib

     Pîr Sultan Abdal’ım hey kerem kânı
     Yine sensin dü cihânın sultânı
     Aşnanı buldun musâhibin kani
     Yine farz içinde farzdır musâhib

     -3-
     Ey erenler çün bu sırrı dinledim
     Huzûr-u mürşide indim bu gece
     Hakîkat sırrını andan anladım
     Erenler meydanı gördüm bu gece

     Mürşidim Muhammed bildim yolumu
     Rehberim Ali’dir verdim elimi
     Tiğbend ile bağladılar belimi
     Evliyâ erkânın gördüm bu gece

     Erenler râhına eyledim iman
     Kalmadı gönlümde zerrece güman
     Ne bilsin bu sırrı Yezîd ü Mervan
     Küllî varım Hakk’a verdim bu gece

     Andelip misâli âvâz ederek
     Kati semâ’ edüb pervâz ederek
     Yedi azâ ile niyâz ederek
     Erenler erkânın gördüm bu gece

     Pîr Sultan’ım Hakk’a niyâz ederim
     Erenler râhına doğru giderim
     Küllî varım Hakk’a teslîm ederim
     Hakk’ın cemâlini gördüm bu gece

     -4-
     Meded senden âlemleri Yaradan
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle
     Âlem’i Âdem’i yoktan var eden
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Cennet-i â’lâda taç hulle giyen
     Melekler önünde yere yüz koyan
     Yeryüzünün hak halifesi olan
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     İkrar edüb dedik anlara belî
     Hakk’ın kudret eli anların eli
     Ezel ebed pîrim Muhammed Ali
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Okumu atayım yayım basayım
     Hâricî’nin damarını keseyim
     Bu yolun sâhibi İmam Hüseyin
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Cümle erenlere pîşüvâ hümâm
     Cümle evliyânın her işi tamâm
     Evlâd-ı Muhammed on iki imâm
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Cümle erenlere hazretindir baş
     Yürü dedi taşa yürüdü beş taş
     Pîrim üstâdım yâ Hazret-i Bektaş
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Hükmünü geçiren hep cümle nâsa
     Eteğin tutanlar görmedi gussâ
     Seyyid Hasan oğlu Şah Abdal Musa
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Rumeli’n fethinde ey gerçek velî
     Tahta kılıç tutar hem bâtın eli
     Âlemlerin kutbu Şah Kızıl Deli
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Eşiğine yaslanır gerçek erler
     Niyaz edip yüzün yerlere korlar
     Rumeli’nde yatan erenler pîrler
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Evlâd-ı Ali’nin oldu şahbâzı
     Cümle erenlerin şahbâzı bâzı
     Sultan Şüca’ Baba Seyyid-i Gazî
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     Hatâyi, Kul Himmet pîrim Pîr Sultân
     Hem küçük yatağan büyük yatağan
     Erenler cellâdı yâ Hacım Sultan
     Zâhirde bâtında sen imdâd eyle

     -5-
     Deli gönül bulanmışsın ne aceb
     Çek bu sefîneyi bir göl üstüne
     Âlemi bürümüş kulların aşkı
     Bülbüllerin medhi hep gül üstüne

     Yetmiş bin deryâda yetmiş bir deryâ
     Anın da kilidi bir gerçek erde
     Erenler oynuyor bir gizli sırda
     Anı da fâş etmem şol il üstüne

     Müşkül halletmeğe mürşid gerektir
     Kâmil mürşid yerden göğe direktir
     Yüküm ağır menzilimiz ıraktır
     Dökme yüklerini sen yol üstüne

     Yemen iklîminden bir yiğit geldi
     Ali’ye râzını söyledi güldü
     Bir gecede yedi aylık yol aldı
     Ali bindird-anı Düldül üstüne

     Târikat şerîat Muhammed Ali
     Gönül Kâ’besinde açtılar yolu
     Zâhidin nesi var şunda hey deli
     Kamusu bizimdir bir al üstüne

     Kimi Nâci okur danışman hacı
     Kimi yolun bilmez urunur tacı
     Pîr Sultan Dedem de kemter duâcı
     Hızır ilmin okur bir dal üstüne

     -6-
     Eksiğim aldım da meydâna geldim
     Aman mürvet günahkârım erenler
     Kabâhatim andan cürmümü bildim
     Aman mürvet günahkârım erenler

     Şerîat taşından bir taş kaldırdım
     Ma’rifet ehlinin gülün soldurdum
     Ne yaman kanlıyım nefes öldürdüm
     Aman mürvet günahkârım erenler

     Altıncımız yer altında türedi
     Yedincimiz yeryüzünü bürüdü
     Bize de hû demek Ali’den kaldı
     Aman mürvet günahkârım erenler

     Yoldan çıktım ise yola getürün
     Kırılmış dallarım şunda bitürün
     Pişirüp kurtarup bezme götürün
     Aman mürvet günahkârım erenler

     Pîr Sultan’ım eder sözün hatâsın
     Kadir Mevlâm bilir bunun ötesin
     Var bir amel kazan Hakk’a yetesin
     Aman mürvet günahkârım erenler

     -7-
     Kuş olup güvercin donunu giyen
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor
     Mu’cizâtın cümle âlem(e) bildiren
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor

     Kara taşı konukluğa konduran
     Rahmetiyle şu âlemi kandıran
     On iki kurbanı bir kazana dolduran
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor

     Kur(u) ağaçlara şehâdet yetüren
     Gece gündüz aşk dalgasın artıran
     Alıç ağacında elma bitiren
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor

     Tekkesine geyik postu döşeden
     Ağzının ateşi çıktı meşeden
     Âl-Osman oğluna kılıç kuşadan
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor

     Horasan’dan kalup Urum’a inen
     Cümle evliyâlar nûrundan kanan
     Darı saç üstünde namâzın kılan
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor

     Pîr Sultan Abdal’ım birsin bir cansın
     Gönlümün evinde kurulu hansın
     Urum diyârında sen bir sultansın
     Uyan dağlar uyan Ali geliyor

     -8-
     Gidi Yezid bize Kızılbaş demiş
     Meğer Şâh’ı sevmiş dese yoludur
     Yetmiş iki millet sevmezler Şâh’ı
     Biz severiz Şâh-ı Merdan Ali’dir

     Kırkımız da bir katara dizildik
     Hak Muhammed ümmetine yazıldık
     Hakîkat şerbeti olduk ezildik
     Biz içeriz bize sunan Ali’dir

     Gidi Yezid bizler haram yemedik
     Bâtındaki gördüğümüz demedik
     İkrâr birdir dedik geri dönmedik
     Biz içeriz bize sunan Ali’dir

     Muhammed dinidir bizim dinimiz
     Tarîkat altından geçer yolumuz
     Hem Cibrîl-i Emin’dir rehberimiz
     Biz mü’miniz mürşidimiz Ali’dir

     Pir Sultan’ım Nesîmî’dir pîrimiz
     Evvel kurbân ettik Şâh’a serimiz
     On ik(i) İmam meydanında dârımız
     Biz şehîdiz serdârımız Ali’dir

     -9-
     On iki imâma uyanlardanız
     Hakk’a doğru gider bu yollarımız
     Biz âl ü evlâdı sevenlerdeniz
     Seher tesbih eder bu dillerimiz

     Bîatimiz aldık biz de uludan
     Mürvet kimden kaldı Hazret Ali’den
     Bizim ikrârımız Kalû Belî’den
     Eldedir etekte bu ellerimiz

     Mü’min idim munâfıktan üşendim
     Miyan beste tarîkate döşendim
     Kemer bestelerden kuşak kuşandım
     Pîr ellerden bağlıdır bellerimiz

     Biz mü’miniz kalbimizde kara yok
     Bizde yoğa var demezler vara yok
     Şimden geru ayrılmaya çâre yok
     Hâr elinde açılur güllerimiz

     On iki imâmların bizdedir nûru
     Şâh-ı Velâyet’in bizdedir sırrı
     Açıktır aynamız gönlümüz duru
     Sadefli mercanlı gönüllerimiz

     Düzel Pîr Sultan’ım katara düzel
     Biz de ikrâr verdik kadîmî ezel
     Bir sevdâya düştük sevdâsı güzel
     Vardır dürlü ürlü hayâllerimiz

     SEMÂÎLER

     -1-
     Güzel âşık cevremizi
     Çekemezsin demedim mi
     Bu bir rızâ lokmasıdır
     Yiyemezsin demedim mi

     Yemeyenler kalır nâçar
     Gözlerinden kanlar saçar
     Bu bir demdir gelir geçer
     Duyamazsın demedim mi

     Bu dervişlik bir dilektir
     Bilene büyük devlettir
     Yensiz yakasız gömlektir
     Giyemezsin demedim mi

     Çıkalım meydan yerine
     Erelim Ali sırrına
     Cân ü başı Hak yoluna
     Koyamazsın demedim mi

     Âşıklar kara batl-olur
     Hakk’ın katında kutl-olur
     Muhabbet baldan tatl-olur
     Doyamazsın demedim mi

     Pîr Sultan Abdal Şâhımız
     Hakk’a ulaşır râhımız
     On iki imam katarımız
     Uyamazsın demedim mi

     -2-
     Geldik dârına duşlandık
     İrehbere bağışlandık
     Bir aşıyla aşılandık
     Durmaz Yezid oklar bizi

     Gönül bir ulu şehirdir
     Rızâsız lokma zehirdir
     Tâlib yiyemez küfürdür
     Hak iyesi haklar bizi

     Tarîkattadır elimiz
     Hakîkattadır yurdumuz
     Hak’la olunca virdimiz
     Her kazâdan saklar bizi

     Meydana meydan güzârım
     Hak olan yere nazarım
     Gâibde sırda gezerim
     Göremezsin çoklar bizi

     Pîr Sultan tâlib devirir
     Mervân’ın külün savurur
     Yedi kat bârû çevirir
     Ali anda saklar bizi

    • ŞAH HATAYİ
    • TASAVVUF’LA İLGİLİ DEYİŞ ve NEFESLERİ

     -1-

     Lâmekân ilinden misâfir geldim
     Şu fenâ mülküne bastım kademe
     Nerenin selâmın getürdün dersen
     Şu fenâ mülküne gelüb bu deme

     Şu fenâ mülküne gelüb giderken
     Sarvân olub bin bir katar yederken
     Yoğurub çamurum balçık ederken
     Şecerimle su taşıdım Âdem’e

     Âdem’den ön Âdem çok geldi gitti
     Mülk sâhibi bu cihânı halk etti
     O yuğurdu yaptı hem o yarattı
     Yedi kez emeğim geçti bu deme

     Ben bu dam içinde ırmağ akıttım
     Celâlimden âdemoğlun kakıttım
     Muhkem tuttum kab evimi berkittim
     Anın içün İblis girmez kubbeme

     Şu fenâ mülküne gelüb yetmeden
     Ekilüben can tohumu bitmeden
     Kaldırub binâsın tamâm etmeden
     Arş altında yönüm döndüm kıbleme

     Be kıblemi kıblem beni bilübdür
     Evliyâ enbiyâ andan olubdur
     Ben bilürem anam benden gelübdür
     Ol vakitte nikâh kıydım babama

     Ben hocamı kucağımda büyüttüm
     Kudret meyin emzik verüb avuttum
     Ders verüben ben hocamı okuttum
     Dört kitabdan ders verirdim hocama

     Ben obam içinde mekânda iken
     Muhammed’le bile mi’racda iken
     Mûsâ’la doksan bin kelâmda iken
     Doksan bin ilmi koydum abama

     Ben obam içinde bâkî can idim
     Ali idim, din idim, imân idim
     Kendisi Hakk idi ben zindân idim
     Şimdi gelmiş sultan olmuş obama

     Şükr olsun Hatâyî sırdır sözlerim
     Aşk âteşin derûnumda gizlerim
     Günden ayan aslâ görmez gözlerim
     Âhır kârdan bu yazıldı adıma

     -2-

     Zâhid Hû demeyi inkâr eyleme
     Ne içün çağırır insan Hû deyu
     Hû demenin aslı nedir nedendir
     Eyleyeyim sana beyan Hû deyu

     Evvel Hû âhır Hû Allahu ekber
     Sıfât-ı zâtında doğdu bir Güher
     Muhammed Mustafâ Şah İmam Hayder
     Oldu ol gevherden ayan Hû deyu

     Aşkın tecellisi çün başa geldi
     Gevher eriyüb deryâ cûşa geldi
     Çerh-i felek anda çünbişe geldi
     Dem bu demdir döner devran Hû deyu

     Muhammed Hâtem-i Peygamber oldu
     Ali cümle evliyâya ser oldu
     Şah anda Cebrâil’e rehber oldu
     Ol demde kuruldu erkân Hû deyu

     Anlar gizli idi ol lâ-mekânda
     Mustafâ Murtezâ bir idi anda
     Lâfetâ okuyub karşu gelende
     Yedi kez çağırdı sultan Hû deyu

     Âşık ma’şûkuna yâr yâre karşu
     Nâz ü niyâz eder Settâr’e karşu
     Nice yüz bin yıllar Dîdâr’e karşu
     Baktılar kaldılar hayran Hû deyu

     Bir üzüm dânesi ol şâh elinde
     Kırklara verildi kısmet gününde
     Hak Habîbullah’a mi’rac yolunda
     Şey’en lillâh dedi Selman Hû deyu

     Ol üzüm dânesin getürdü Selman
     Kırklar da ol demde olmuştu üryân
     Muhammed şerbetten nûş etti ol ân
     Sâkî kadeh sundu peyman Hû deyu

     Kırklar içti ol şerbetten mest oldu
     Şâh-ı Merdân cümlesinden üst oldu
     Setişpuş bağlandı kemer best oldu
     Semâa girdiler üryân Hû deyu

     Kırkların birine neşter uruldu
     Aktı kan cümleden isbât olundu
     Hak Muhammed anda mevcud bulundu
     Hû Allah çağırdı irfan Hû deyu

     Hû demenin aslı böyledir böyle
     Zâhid nedir sözün gel beri söyle
     Tasdik îman getür şehâdet eyle
     Gel sen de bu renge boyan Hû deyu

     Hatâyî bu meydan sarhoş olalı
     Can gözü tecelliye duş olalı
     Hak Habib aşkına yoldaş olalı
     Hayâli gönlümde mihman Hû deyu

     -3-

     Ey ki yoktan bu cihânı var eden Perverdigâr
     Yeri sâbit gökleri devvâr eden Perverdigâr
     Küntü kenzen âyeti vasfında olmuştur nüzûl
     Varlığına Künfekân ikrâr eden Perverdigâr
     Cümle bu âlemde sen günden dahi zâhir iken
     Dilde dâim adını Settâr eden Perverdigâr
     Mü’mine mesken kılubdur bâğ-ı cennât-ı nâim
     Münkire kâfir makamın nâr eden Perverdigâr
     Cümle eşyâlar gözün der hâb ettin giceler
     Gökte kevkebler gözün bîdâr eden Perverdigâr
     Üşte doğdu ay ü gün hem gölge saldı âleme
     Künfekânın sırrını izhâr eden Perverdigâr
     Mısr içinde Yûsuf’u bir kul iken sultân edüb
     Derd ile Ya’kub’unu bîdâr eden Perverdigâr
     Yunus’u deryâ içinde yutturan bir balığa
     Âteşi İbrahim’e gülzâr eden Perverdigâr
     Bir kulunu zâr edüb hışm ile fin-nâr-ıs-sekar
     Bir kulunu mahrem-i esrâr eden Perverdigâr
     Yağdıran deryâya gökten âb-ı nîsan yağmurun
     Katresinden lü’lü-i şehvâr eden Perverdigâr
     Enbiyâlar cem’ine yazdırdı a’lâ mertebe
     Mustafâ’yı cümleden Muhtâr eden Perverdigâr
     On iki ma’sûm imamı pîş eden kerâmete
     Murtezâ’yı Hayder-i Kerrâr eden Perverdigâr
     Lûtf ile ahvâline kılgın Hatâyî’nin nazar
     Aşk içinde vâlih-i dîdâr eden Perverdigâr

     -4-

     Kırklar meydanına vardım
     Gel beru ey cân dediler
     İzzet ile selâm verdim
     Gel işte meydân dediler

     Kırklar bir yerde durdular
     Otur deyu yer verdiler
     Önüme sofra yazdılar
     El lokmaya sun dediler

     Kırkların kalbi durudur
     Gelenin kalbin arıdır
     Gelişin kanden beridir
     Söyle sen kimsin dediler

     Gir semâa bile oyna
     Silinsün açılsun ayna
     Kırk yıl kazanda dur kayna
     Dahi çiğ bu ten dediler

     Gördüğünü gözün ile
     Söyleme sen sözün ile
     Andan sonra bizim ile
     Olasın mihmân dediler

     Düşme dünyâ mihnetine
     Tâlib ol Hak hazretine
     Âb-ı zemzem şerbetine
     Parmağını ban dediler

     Şeyh Hatâyî’m nedir hâlin
     Hakk’a şükr et kaldır dilin
     Gaybetten kese gör dilin
     Her kula yeksân dediler

     -5-

     Men dahi nesne bilmezem
     Allah bir Muhammed Ali
     Özüm gurbete salmazam
     Allah bir Muhammed Ali

     Anlar birdir bir olubdur
     Yerden göğe nûr olubdur
     Dört köşe sırr olubdur
     Allah bir Muhammed Ali

     Mü’min Müslim etek tutar
     Bir gölünde mekân tutar
     Hû deyicek gelür yeter
     Allah bir Muhammed Ali

     İki yavru var yuvada
     Muallâk döner havada
     Dağda deryâda ovada
     Allah bir Muhammed Ali

     Bindikleri burakdürür
     Yaktıkları çırakdürür
     Yerden göğe direkdürür
     Allah bir Muhammed Ali

     Anlar bir kılağuz işler
     Her dem doğru yola başlar
     Üçler beşler ile işler
     Allah bir Muhammed Ali

     Hatâyî bu yolda serdir
     Serin verenler de erdir
     Ayda sırdır günde nurdur
     Allah bir Muhammed Ali

    

   

 

Reklamlar